Auto-renewal procedure

Dit document biedt u richtlijnen en structuur voor het vernieuwen van uw commerciële termijn- en abonnementsovereenkomsten voor de oplossingen die ORdigiNAL u biedt. 

ORdigiNAL biedt drie hoofdgroepen van oplossingen die voor verlenging in aanmerking komen:

1. Onderhoudscontracten voor software (M&S)

2. Softwarelicenties op termijn en/of abonnement
3. Helpdesk en jaarlijkse diensten

In dit document lichten wij de voorwaarden toe voor het vernieuwen van een van de bovengenoemde oplossingen.

1. Onderhoudscontracten voor software (M&S)

Bij de verkoop van eeuwigdurende licenties (volumeovereenkomsten) met lopende M&S-overeenkomsten worden vaak verplichte software-onderhoudscontracten aangeboden. Als houder van een licentie heeft u recht op software-updates, inclusief grote en kleine versies en fix packs.

Houders van eeuwigdurende licenties kunnen hun M&S jaarlijks verlengen, waarbij een jaarlijkse verhoging van toepassing is*. ORdigiNAL biedt M&S-verlenging aan voor alle licenties die door de licentiehouder zijn aangeschaft en in gebruik zijn. M&S-vernieuwing wordt vooraf aangeboden aan klanten met actieve M&S-overeenkomsten.

Voor klanten waarvan de M&S-overeenkomsten zijn verlopen* kan ORdigiNAL een M&S-herstelvergoeding in rekening brengen. De startdatum van de M&S-verlengingsdekking is altijd gebaseerd op de voorafgaande einddatum van de M&S-overeenkomst.

Co-terming:

ORdigiNAL biedt licentiehouders de optie om hun M&S-overeenkomsten te co-termen, zodat de einddatum van alle licenties op hetzelfde moment valt. Co-terming is alleen mogelijk na een volledige initiële M&S-termijn (bijv. 1 jaar) en kan gepaard gaan met kosten.


In het kort: Onderhoudscontracten voor software (M&S) worden niet automatisch verlengd, tenzij anders overeengekomen.

* Afhankelijk van de softwareleverancier; sommige leveranciers staan geen herinstallatie toe en vereisen een upgrade.

2. Termijn- en/of abonnementslicenties

Voor overeenkomsten op termijn (on-premise of cloud) of abonnementsovereenkomsten gaat u akkoord met een initiële termijn. Deze initiële termijn kan per oplossing verschillen en kan vooraf worden overeengekomen met een minimale duur van 12 maanden. De meest voorkomende oplossingen van ORdigiNAL die hieronder vallen zijn, maar niet exclusief: Dragon Medical One, Dragon Professional/Legal Anywhere Cloud, Tungsten Power PDF Term.

Termijn- en/of abonnementsovereenkomsten worden automatisch verlengd als ze niet 35 dagen voor de geregistreerde einddatum worden opgezegd. Zodra het abonnement is verlengd, is het niet mogelijk een creditering te verwerken en wordt de volledige abonnementstermijn in rekening gebracht. De automatische verlenging wordt verwerkt tegen dezelfde prijs als de oorspronkelijke overeenkomst** en wordt automatisch uitgevoerd zonder onderbreking voor de licentiehouder.


Aanvullende voorwaarden voor overeenkomsten op termijn en/of abonnementen:

– Indien een overeenkomst op basis van een termijn en/of abonnement 35 dagen of meer voor de geregistreerde einddatum wordt geannuleerd, ontvangt u een bevestiging.
– Indien een Termijn- en/of abonnementsovereenkomst 35 dagen of meer voor de geregistreerde einddatum wordt geannuleerd en u opnieuw moet worden geactiveerd (geen annulering maar verlenging na annulering), zal ORdigiNAL servicekosten in rekening brengen.
– Indien een Termijn- en/of abonnementsovereenkomst niet 35 dagen voor de geregistreerde einddatum wordt geannuleerd, wordt de overeenkomst automatisch verlengd..

Co-terming:
ORdigiNAL biedt Licentiehouders de mogelijkheid om hun termijn- en/of abonnementsovereenkomst te co-timen, zodat de einddatum voor alle Licentiehouders op hetzelfde moment eindigt.
Co-terming is alleen mogelijk na een volledige initiële termijn (bijv. 1 jaar).Indien een overeenkomst op basis van een termijn en/of abonnement 35 dagen of meer voor de geregistreerde einddatum wordt geannuleerd, ontvangt u een bevestiging.

In het kort: Termijn- en/of abonnementsovereenkomsten worden automatisch verlengd, tenzij anders overeengekomen.

** Afhankelijk van softwareleverancier en niet geldig voor conversie of speciale prijzen.

3. Helpdesk en jaarlijkse diensten

Voor Helpdesk- en Jaarlijkse Dienstenovereenkomsten gaat Licentienemer akkoord met een initiële termijn.
Deze initiële termijn kan per oplossing verschillen en kan vooraf worden overeengekomen.
Helpdesk- en Jaarlijkse Dienstenovereenkomsten worden automatisch verlengd indien zij niet 35 dagen voor de geregistreerde einddatum worden opgezegd.
De automatische verlenging wordt verwerkt tegen dezelfde prijs*** als de initiële overeenkomst en wordt automatisch uitgevoerd zonder onderbreking voor de Licentienemer.

In het kort:Helpdesk- en Jaarlijkse diensten worden automatisch verlengd, tenzij anders overeengekomen.

*** Afhankelijk van indexering en/of inflatiecorrectie.

Dit is de automatische vernieuwingsprocedure 2023 van ORdigiNAL die van toepassing is op alle door ORdigiNAL aangeboden oplossingen, tenzij anders vermeld en/of overeengekomen.
Voor vragen kunt u contact opnemen met onze lokale kantoren.

©2023 – ORD_RNWP

Want more info?

Let's have a chat

Wil je meer informatie?

Laten we een praatje maken.