Levering via ESD (electronic software download) is vooral gemakkelijk bij producten zonder hardware, denk hierbij aan Power PDF, PDF voor Mac, Omnipage en Paperport, maar uiteraard kunnen de Dragon software licenties ook digitaal worden aangeleverd.

Want more info?

Let's have a chat

Wil je meer informatie?

Laten we een praatje maken.