Open Vacancy – Internship or Co-makership

[Dutch available below]

 

Having a chance to develop your professional skills with ORdigiNAL AND win a VVV voucher worth €50,- ? Apply now!

 

Location: Almere, Flevoland [the Netherlands]

Hours: 32-40 hours a week

 

About Us: ORdigiNAL

Welcome to ORdigiNAL, where innovation meets originality in the ever-evolving landscape of Software & IT. Founded with a passion for pushing boundaries and redefining norms, ORdigiNAL is a dynamic force committed to shaping the future through cutting-edge solutions and a commitment to excellence. As we continue to grow and embark on new and exciting projects, we recognize the value of fresh perspectives and innovative ideas. That’s why we’re on the lookout for a passionate and motivated Intern or Co-maker to join our team who is interested in gaining experience working in international B2B marketing.

 

What will you be doing?

You will start your day at our head office in Almere, where most of our Dutch colleagues are based. Once you’ve grabbed your coffee or tea and caught up with the team, you can take a seat at your desk and start your pending tasks. Some of the tasks listed below (i.e. for a marketing intern) are your key responsibilities, but your day-to-day activities can always vary, especially for co-makerships or other fields in the company (i.e. sales).

 • Look after and assign leads in our CRM (dynamics) system
 • Work on international campaigns and social media content
 • Meet with international internal teams on different projects
 • Update various website pages and help design other marketing materials
 • Assist in building a strong marketing strategy with extensive market research

 

Who are we looking for?

 • Motivated proactive mentality.
 • Takes ownership.
 • Eagerness to learn and contribute innovative ideas.
 • Strong written and verbal communication skills in English (Dutch, German or French is a plus).
 • Ability to work independently and collaboratively in a team environment.
 • Brings good vibes! 🙂

 

Why work with us?

 • Opportunity to work with a dynamic and forward-thinking team
 • Hands-on experience in a rapidly growing industry
 • Work on real projects, gaining practical experience in a fast-paced and collaborative environment.
 • Mentorship
 • Learn from industry professionals who are committed to your growth and success
 • Networking opportunities within the company and industry
 • Connect with professionals in the field and build valuable relationships that will benefit your future career.
 • Fun and diverse (international) team
 • Internship will be compensated conform the market standard

Sounds like you? Apply to this position here.

 

ORdigiNAL is an equal opportunity employer. We encourage applications from candidates of all backgrounds and experiences.

Join us at ORdigiNAL and be a part of a team that’s redefining what’s possible in the software & IT industry. Together, let’s create something truly ORdigiNAL!

 

Job Type: Internship
Job Location: HybridOn-site (Almere)
————————————————————————————————————-

Kans maken om je professionele vaardigheden te ontwikkelen bij ORdigiNAL en een VVV-bon te winnen ter waarde van € 50,- winnen? Solliciteer nu! 

 

Locatie: Almere, Flevoland [Nederland]

Uren: 32-40 uur per week

 

Over ons: ORdigiNAL

Welkom bij ORdigiNAL, waar innovatie en originaliteit samenkomen in het steeds evoluerende landschap van Software & IT. ORdigiNAL, opgericht met een passie voor het verleggen van grenzen en het herdefiniëren van normen, is een dynamische kracht die zich inzet voor het vormgeven van de toekomst door middel van geavanceerde oplossingen en een streven naar uitmuntendheid. Terwijl we blijven groeien en aan nieuwe en opwindende projecten beginnen, erkennen we de waarde van frisse perspectieven en innovatieve ideeën. Daarom zijn we op zoek naar een gepassioneerde en gemotiveerde stagiair of co-maker die ons team wil versterken en die geïnteresseerd is in het opdoen van ervaring in de internationale B2B-marketing.

 

Wat ga je doen?

Je begint je dag op ons hoofdkantoor in Almere, waar de meeste van onze Nederlandse collega’s gevestigd zijn. Nadat je je koffie of thee heeft gepakt en bijgepraat bent met het team, kun je plaatsnemen aan jouw eigen bureau en beginnen met jouw lopende taken. Sommige van de onderstaande taken (bijvoorbeeld voor een marketingstagiaire) zijn jouw belangrijkste verantwoordelijkheden, maar de dagelijkse activiteiten kunnen altijd variëren, vooral voor co-makerships of andere gebieden in het bedrijf (bijvoorbeeld sales).

 • Leads beheren en toewijzen in ons CRM (dynamiek) systeem
 • Werk aan internationale campagnes en sociale media-inhoud
 • Ontmoet internationale interne teams op verschillende projecten
 • Update verschillende websitepagina’s en help bij het ontwerpen van ander marketingmateriaal
 • Helpen bij het opbouwen van een sterke marketingstrategie met uitgebreid marktonderzoek

 

Wie zoeken wij?

 • Gemotiveerde proactieve mentaliteit
 • Neemt eigenaarschap
 • Bereidheid om te leren en innovatieve ideeën aan te dragen
 • Sterke schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden in het Engels (Nederlands, Duits of Frans is een pluspunt).
 • Vermogen om zelfstandig en samen te werken in een teamomgeving
 • Brengt goede vibes! 🙂

 

Waarom bij ons werken?

 • De kans om te werken in een dynamisch en vooruitstrevend team
 • Praktische ervaring in een snel groeiende sector
  Werk aan echte projecten en doe praktische ervaring op in een snelle en collaboratieve omgeving.
 • Mentorschap
 • Leer van professionals uit de sector die zich inzetten voor uw groei en succes
 • Netwerkmogelijkheden binnen het bedrijf en de branche
 • Maak contact met professionals in het veld en bouw waardevolle relaties op die uw toekomstige carrière ten goede zullen komen
 • Leuk en divers (internationaal) team
 • Stage wordt vergoed conform de marktstandaard

 

Klinkt als jij? Solliciteer nu op deze functie.

 

ORdigiNAL is een werkgever die gelijke kansen biedt. We moedigen sollicitaties aan van kandidaten met alle achtergronden en ervaringen.

Sluit je aan bij ORdigiNAL en maak deel uit van een team dat opnieuw definieert wat mogelijk is in de software- en IT-industrie. Laten we samen iets echt ORdigiNALs creëren!

Type baan: Stage of Co-makership
Werklocatie: Hybrid/On-site (Almere)

Job Type: Internship
Job Location: Hybrid On-site (Almere)

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx

Want more info?

Let's have a chat